ຊື່ບັນຊີ:   ລະຫັດຜ່ານ: 
ໂທລະສັບພຽງແຕ່ເຄື່ອງດຽວ ກວດສອບຂໍ້ມູນໄດ້ທັນທີຕະຫຼອດເວລາ
ສະແກນ QR Codeເປີດລະບົບຈັດການເວີຊັ່ນເວັບເທິງມືຖື
ເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍກົງບໍ່ຕ້ອງສະແກນ